چوب لباسی دو گیره ()

قابلیت چاپ برند مشتری

مخصوص دامن و شلوار- همراه با محافظ داخل گیره به دلیل جا ننداختن روی لباس

بسته بندی هر 10 عدد داخل سلفون و هر 120 عدد داخل کارتن