دوگیره نوزادی ()

الگانت سی یا نوزادی محصولی است که کابرد برای پوشاک نوزادی دارد.طول این چوب لباسی 20 سانتی متر و دو سایز از چوب لباسی الگانت و یک سایز از چوب لباسی الگانت بی کوچکتر می باشد.
دوزائده به طول 2 سانتی متر رویدارای دو زایده 3 سانتی متری در قسمت انتهایی برای گرفتن بندیلک لباس می باشد
قابلیت چاپ برند بروی محصول وجود دارد
تنوع رنگی: سفید،مشکی،نقره ای،نوک مدادی و طبق سفارش مشتری