;
  • استفاده جالب از چوب لباسی

    مجله یا روزنامه تان را به چوب لباسی بیاویزید تا مطالعه را از همانجایی که خوانده اید، ادامه دهید.

  • کاربردهای انواع چوب لباسی

    کاربرد انواع چوب لباسی و چوبکار

  • استفاده جالب از چوب لباسی

    این دیگر بیش از حد ساده است. قسمت پایینی یک چوب لباسی پلاستیکی را از وسط ببرید و رول دستمال کاغذی را از داخل آن رد کنید. در پیک نیک می توانید آن را به یک درخت آویزان کنید و در آشپزخانه به هرجا که دلتان خواست. اینطوری همیشه دستمال کاغذی در دسترس شماست!

...نمایش آرشیو مقاله ها